Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Görev Dağılımları

              Görev

Sorumlu

Lisans ve Bölüm İşleyişi

Doç. Dr. Nurcihan Hacıoğlu-Doğru

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Doç. Dr. Çiğdem Gül

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu

Doç. Dr. Ersin Karabacak

Erasmus Koordinatörlüğü

Dr. Öğr.Üyesi Neslihan Demir

Çift Anadal- Yandal

Dr. Öğr.Üyesi Hanife Akyalçın

Kayıt Masası, Mezuniyet, Kimyasal Odası

Arş. Gör. Nihan Akıncı

Farabi, Mevlana, ECTS

Arş. Gör.Dr. Nurşen Çördük

Ders Plan ve Programları ve Sınav Program

Arş. Gör. Dr. Berrak Damla Yağan

Arş. Gör. Dr. Mert Gürkan

Mikroskoplar

Arş. Gör. Aslıhan Özbilen

Öğrenci Laboratuvarları

Arş. Gör. Dr. Serhat Kaya

 

Etkinlik ve Sosyal işler

Arş. Gör. Dr. Tülay Bican-Süerdem

Arş. Gör. Dr. Selin Ertürk-Gürkan