Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Kongresi

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Kongresi Bölümümüz tarafından 4-7 Ekim 2017 tarihlerin de Üniversitemizde yapılacaktır. 

http://iseep2017.comu.edu.tr/