Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Oryantasyon Toplantısı

12 Ekim 2018 Cuma günü saat 14:00'de Biyoloji Bölümünde Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır.

Tüm Lisans öğrencilerimiz (Hazırlık sınıfı dahil), Öğretim Üyelerimiz ve Öğretim Elemanlarımız davetlidir.