Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Y.L. Bütünleme Sınavı (Düzeltme Yapılmıştır)

Y.L. Bütünleme Sınavı

FBE YL-Doktora "Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri" dersinin bütünleme sınavı 19.01.2018 saat 10:00'da yapılacaktır. (Düzeltme yapılmıştır)