Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Saros Özel Koruma Bölgesi Yönetim Planı Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Saros Özel Koruma Bölgesi Yönetim Planı Toplantısı"na Bölümümüzden Doç. Dr. Murat Tosunoğlu ve Doç. Dr. Ersin Karabacak katılmıştır.