Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu 2. Gün Resimleri

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu 2. Gün Resimleri