Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu Sözel-Poster Bildirilerinden bazı resimler

8. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu Sözel-Poster Bildirilerinden bazı resimler