Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Bölümümüz Kalite ve Akreditasyon  çalışmaları başlatıldı.

Biyoloji Bölümü Genişletilmiş Akademik Kurulu toplantısı 25/06/2018 tarihinde saat 13:30’da Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU başkanlığında toplanmıştır.

Biyoloji Bölümü Kalite ve Akreditasyon  çalışmaları kapsamında FEDEK yapılanması dahilinde üst ve alt kurullarının oluşturulmasına, kararın Dekanlık makamına arzına ve oluşturulan kurulların görev tanımlarına ilişkin çalışmalara 26.06.2018 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Karanın tam metni ektedir.

 

Ekler

Genişletilmiş Bölüm Kurulu Toplantıs: 25:06:2018.pdf