Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölüm Kurulu

Biyoloji Bölüm Kurulu  
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurcihan Hacıoğlu DOĞRU
Botanik A.B.D. Başkanı Prof. Dr. İsmet UYSAL
Ekoloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Şükran YALÇIN ÖZDİLEK
Genel Biyoloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ
Moleküler Biyoloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Cüneyt AKI
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji A.B.D. Başkanı Doç. Dr. Binnur Meriçli YAPICI
Zooloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. C. Varol TOK