Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Genel Bilgi

Bölümümüz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşunun ikinci yılında Yrd. Doç. Dr. İsmet UYSAL Başkanlığında kurulmuş olup, aynı yıl eğitim ve öğretime lisans düzeyinde başlamıştır. Kuruluşunda 1 öğretim elemanı, 2 araştırma görevlisi ve 35 öğrenci ile eğitime başlayan bölüm, günümüzde 4'ü Profesör, 8’i Doçent, 5'i Yardımcı Doçent ve 15’i Araştırma Görevlisi olmak üzere 32 öğretim üyesi/elemanı ile eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları sürdürmektedir. 
Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji Anabilim Dalları halinde yapılanan bölüm; Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde, hayat olaylarını moleküler ve hücresel bazda incelemeyi, kalıtım bilgisinin iletişimine dayanan genetik çalışmalar yapmayı, organizmaların embriyodan itibaren gelişimlerini incelemeyi, canlıları çevreleriyle birlikte tanımlamayı, çevre ile ve birbirleriyle olan etkileşimlerini değerlendirmeyi, ülkenin biyolojik zenginliklerinin tanımlanmasına ve biyolojik çeşitliliğin belirlenmesine katkıda bulunmayı, sağlıklı ve dengeli bir çevrenin ön koşulları konusunda çevre bilincini aşılamayı, canlılar ile çevreleri arasında kurulan dengeli bir yaşamın gerekliliği konusunda ki moleküler prensipleri ve fizyolojik mekanizmaları ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. 
Bölüm 1997 yılında Lisansüstü düzeyinde eğitime başlamıştır. 
Bölümümüzde biyolojinin değişik disiplinlerinde çalışmalar yapılmakta olup, öğretim üyelerimizin çalıştığı konular şu başlık altında toplanabilir; Bitki ve Hayvan Taksonomisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Etn obotanik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Embriyoloji, Hücre Biyolojisi, Sinirbilim ve Hayvan Fizyolojisi.
Bölümümüz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans eğitiminine 1 yıl zorunlu hazırlık ve %30 ingilizce olarak devam edecektir (8 Mart 2013).