Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Yönetim

Yönetim  
Bölüm Başkanı  Prof. Dr.  Bülent GÜNDÜZ
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurcihan Hacıoğlu DOĞRU