Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Bölüm İmkanları

Bölümümüzde 2 öğrenci ve 16 Araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlar;
Ekoloji Laboratuvarı (L-104), 
Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi (L-106 C), 
Bitki Koruma Biyolojisi, Araştırma Lab (L-101 D), 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (L-105), 
Bitki Doku Kültürü ve Genetiği (L103 B), 
Fotonöroendokrin (L-008), 
Moleküler Zootaksonomi Laboratuvarı, 
Moleküler Toksikoloji Laboratuvarı (L108B-2), 
Genomikler ve Transkriptomikler Araştırma Laboratuvarı (L102-C), 
Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı (L108-A),  
Maya Genetiği Laboratuvarı (L103-A),
 Zooloji Araştırma Laboratuvarı (L106-B), 
Fikoloji Araştırmaları Laboratuvarı (L106-A), 
Vasküler Bitki Sistematiği ve Filogenisi Araştırma Laboratuvarı (006), 
Palinoloji (009), 
Bitki Biyolojisi Araştırma (L108B-1) laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda akademik personelin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları yapılmaktadır. 
Bölümümüzde bir adet Deney Hayvanları üretme odası, Müzeeoloji odası ile Herbaryum bulunmaktadır.
Tefrişi yeni tamamlanan bir adet seminer odası bulunmaktadır.
Uygulamalı derslerde il içerisinde ve dışarısında çeşitli yerlere bilimsel amaçlı geziler ve araziler düzenlenmektedir.
Ayrıca, bölümümüzde  Saklı Bahçe içerisinde bir çok bitki türü yetiştirilmekte ve Zooloji müzesinde de bir çok hayvan türü sergilenmektedir. 
Saklı bahçeye buradan ulaşabilirsiniz.