Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü

Laboratuvarlar

Ekler

Bitki Biyolojisi.pdf
Bitki Doku Kültürü ve Genetiği.pdf
Bitki Fizyolojisi.pdf
Bitki Koruma Biyolojisi.pdf
Ekoloji.pdf
Fikoloji.pdf
Fotonöroendokrin.pdf
Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi.pdf
Maya Genetiği.pdf
Moleküler Toksikoloji.pdf
Moleküler Zootaksonomi.pdf
Palinoloji.pdf
Su Ekolojisi.pdf
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji.pdf
Vasküler Bitki Sistematiği ve Filogenisi.pdf
Zooloji Araştırma.pdf